ZÜMRÜDÜANKA KUŞU NEDİR?.

ZÜMRÜDÜANKA KUŞU NEDİR?

Pers mitolojisinde ortaya çıkan ve zaman içerisinde doğudaki hikâye ve efsanelerde de yer almaya başlayan bir kuştur. Efsanelerde bu ismi dışında Simurg, Sênmurw, Sîna-Mrû, Anka gibi başka isimlerle de anılmaktadır. Türk Mitolojisi’nde ise “Anka Kuşu” veya “Tuğrul Kuşu” olarak anılan bu kuş yabancı kaynaklarda ise “Phoenix” olarak geçmektedir. Pers edebiyatında Homa olarak tanımlanmış, Arapça kaynaklarda ise Rukh olarak yer almıştır.

Zümrüdüanka Kuşu’nun insan gözüyle göremeyeceği yükseklikte uçtuğu ve ‘nda yaşadığı söylenmiştir. Bazı efsanelerde 500 sene yaşadığı anlatılmaktadır.

Farklı kültürlere ait efsanelerde ve resmedildiği sanatlarda Zümrüanka Kuşu , farklı şekillerde tasvir edilmiştir. Fars sanatında kuş şeklinde dev kanatları olan bir yaratık olarak tasvir edilirken, bazen köpek başlı aslan pençeli olarak çizilmiştir. Yunan mitolojisinde kalın tüyleri olan dan biraz daha büyük olarak tasvir edilmiştir. Fakat farklı şekillerde tasvir edilmesine rağmen efsanesi hemen hemen her kültürde aynıdır. Antik İran kaynaklarında kendisini alevlerle kaplayana kadar 1700 yıl civarı yaşadığı, başka kayıtlarda ise ölümsüz olduğu Bilgi Ağacı’nda bir yuvada yaşadığından bahsedilir. Ayrıca İran efsanelerinde bu kuşun çok yaşlı olduğu ve Dünya’nın yıkılışına üç defa tanık olduğu söylenmiştir. Bu süreçte o kadar çok şey görüp öğrenmiştir ki, tüm zamanların bilgisine sahip olduğu belirtilmiştir.

Bazı kaynaklarda Zümrüdüanka kuşu’nun her uçuşa kalktığında,  yapraklarının titreyip bitkilerin tohumlarının dökülmesine sebep olduğu, sonrasında tüm bitkilerin kök almasını sağladığı anlatılmıştır. Bu bitkilerin sayesinde de insanoğlunun tüm hastalıklarının tedavi olduğu söylenmiştir.

Zümrüdüanka Kuşu’nun rengi hakkında ise, bazı kaynaklar bakır renginde olduğu, bazı kaynaklar ise tüm kuşların renklerini bir arada barındırdığından söz etmektedir. Kaynaklarda bu kuşun iyilikten yana olduğu ve kanatlarının bir dokunuşunun her hastalığı iyileştirdiğinden bahsedilmiştir.

Efsanelere göre Zümrüdüanka Kuşu kendi ölümünün yaklaştığını hissedince kendine dallardan bir yuva inşa eder ve sonrasında bilinmeyen bir sıvıyla bu yuvayı sıvarmış. Ardından güneş ışınları kuru dalları yakar ve bu sayede yanar ölürmüş. Sonrasında küllerinin arasından yeniden bir Anka Kuşu olarak doğarmış. Bu nedenle birçok dinde yeniden varoluş veya diriliş sembolü olarak ifade edilmiştir.

Zümrüdüanka Kuşu rivayete göre bilgi ağacının dallarının arasında yaşarmış ve her şeyi bilirmiş. Kuşlar ona o kadar güvenirmiş ki, ne sorun olursa Zümrüdüanka Kuşu’nun hemen sorunu çözeceğine inanırlarmış. Bir gün gelmiş ve Zümrüdüanka Kuşu ortadan kaybolmuş. Bunun üzerine diğer kuşlar onu bulabilmek için yola çıkmışlar. Kaf Dağı’nın tepesinde olduğu için ona ulaşmak çok zorluymuş, yedi dipsiz vadiyi aşmaları gerekliymiş.

Zümrüdüanka Kuşu’na ulaşmak için tüm kuşlar bir arada gökyüzüne doğru uçmaya başlamışlar. Ama yolculuk sırasında aralarından bazıları yorulmuş ve düşmüş.

Kuşları arasından önce bülbül, güle olan aşkını hatırlamış ve dönmüş… Sonra papağan tüylerini düşünmüş ve dönmüş… Ardından Kartal tepedeki krallığını hatırlayıp bırakamamış… Onun ardından baykuş yıkıntılarını, balıkçıl kuşu da bataklığını özlemiş… Böylece kuşların sayısı gittikçe azalmış.

Yedi dipsiz vadinin hepsi birbirinden zorluymuş…

“Nefs” vadisi

Kuşlar bu vadiye girdiklerinde burada her şeyi bulunca, burayı cennet sanmışlar. Zevk, sefa, zenginlik her şey varmış. Burası çalışmadan her şeyin elde edilebileceği bir vadiymiş. Birçok kuş buraya kendini öylesine kaptırmış ki, birçok kayıp vermişler…

“Aşk” vadisi

Bu vadi ise sislerle kaplıymış. Buraya girdiklerinde her gördükleri taş, ağaç ve benzer nesneleri bir başka kuş sanmışlar. Birçoğunun gözü kör olmuş ve devam edememiş…

“Cehalet” vadisi

Burada ise birçok ilginç nesne görmüşler… Fakat çevrelerini önemsemeyi o kadar unutmuşlar ki, ardından düşünmemeye başlamışlar, sonrasında unutmuşlar. Hatta Anka’yı bile unutmuşlar. Sonra akıllarındakiler hafifleyince, gülümsemeye başlamışlar…

“İnançsızlık” vadisi

Bu vadi ise her şeyin anlamını yitirdiği bir vadi imiş. Yaralanan ve düşen bir kuşu görüp her birinin başına aynı şeyin geleceğini söylemişler. Anka’ya ulaşsalar da kendilerine yardım edemeyeceğini düşünenler olmuş. İnancını kaybedip geri dönen birçok kuş olmuş.

“Yanlızlık” vadisi

Bu vadiye giren kuşlarda bir korku olmuş. Çevrelerindeki diğer kuşları göremez olmuşlar. Sadece kendilerinin kaldığını düşünmüşler. Bazıları tek başına avlanmaya çalışmış, bazıları büyük hayvanlara yem olmuş. Bir arada uçtuklarını unutur olmuşlar…

“Dedikodu” vadisi

Bu vadinin her yerinde fısıltılar varmış. En arkada olan bir kuş Anka’nın doğarken tüylerinin yandığını söylemiş, onun önündeki bunu duyup tüylerinin çıkmadığını söylemiş. Bir öndeki kuş tüyleri olmadığı için Anka’nın gizlendiğini söylemiş. Onların önündeki bir başka kuş ise Anka’nın gizlenirken onu görenlere zarar verdiğini söylemiş. En öndeki kuş bunları duyunca, Anka’nın bunlara dayanamayıp kendini öldürdüğünü söylemiş. Bunun üzerine birçok kuş geri dönmüş.

“Benlik” vadisi

Kuşlar vadiye girince, her birinin içinde değişik bir his uyanmış. Kiminin kendini beğenmemeye başlamış, kimi her şeyi bildiğini iddia etmiş. Bazıları “yanlış yoldayız” demiş ve kargaşa çıkarmış. Her kafadan bir ses çıkmış. Her biri en öne geçip liderlik yapmak istemiş.

Yedi vadinin üzerinden geçerlerken sayıları git gide azalmış, Kaf Dağı’na ulaştıklarında sadece otuz kuş kalmış. Tepeye doğru çıkıp Anka’nın yuvasını bulmuşlar ve öğrenmişler ki, her biri esasında bir Anka’ymış. Kuşların hepsi anlamışlar ki esasında aradıkları kendileriymiş ve bu yapılan yolculuk aslında kendilerine yaptıkları bir yolculukmuş. Yani bilgeliğe ulaşan mükemmel kuş, bu yedi vadiyi geçebilen ve egolarından kurtulabilen kuşmuş. Kısacası yeniden küllerinden doğabilenler…

Zümrüdü anka kuşundan alınacak temel ders neyi arıyosan sen, O’sundur. Mevlana’nın bu sözü anka kuşundan alınacak dersi ifade etmektedir. Kuşların hükümdarı olan Simurg İran kültüründe kullanılmakta ve anka kuşunun kendisidir. Zümrüdü anka ise Türk kültüründeki ismidir. Küllerinden doğmuş olan anka efsanesine göre çok sayıda rivayet bulunmaktadır. Bu rivayetlerden alınması gereken önemli dersler bulunmaktadır. Sabırlı olmanın, gayret etmenin, emek sarf etmenin ve kendi anka kuşunu kendin yaratmanın önemi vurgulanmaktadır.

Anka kuşu nedir diye merak edenler için somut bir tanım yapmak kolay olmayacaktır. Eski mitolojilerden günümüze uzanan bir efsanedir. Bazı inanışlara göre yeniden diriliş ve var oluş anlamı taşımaktadır. Efsanevi ve gizemli bir kahramandır. Kuşların babası ve lideridir. Masal ve birçok sanat eserine konu olmayı başarmıştır.

ANKA KUŞU HİKAYESİ

Anka kuşu ile ilgili olarak bilinen pek çok efsane ve hikaye bulunmaktadır. Bir rivayete göre anka kuşu bilgi ağacında yaşamaktadır. Çok bilgin ve kültürlü bir kuş olarak herkes tarafından saygı görmektedir. Özellikle kuşlar aleminde ters giden her şeyin çözümünü anka kuşu bulabilirmiş. Günün birinde anka kuşu ortalıktan kaybolur ve diğer tüm kuşlar onu aramak için yollara düşer. Anka kuşunun kaf dağının ardında olduğu anlaşılır ve o dağa ulaşmak için çok sayıda zorlu vadiyi geçmek gerekir. Bu vadiler istek, aşk, marifet, hayret, tevhid ve yokluk vadileri olarak ifade edilmektedir. Kuşlar bu vadileri aşmakta zorlanır ve birer birer dökülerek ankaya ulaşmaktan vazgeçerler. Tüm bu kuşlar içerisinde yalnızca 30 kuş Kaf dağına ulaşabilmiştir.

ANKA KUŞU EFSANESİ

Anka kuşu efsanesi tarih öncesi dönemlerden bu yana devam etmektedir. Masallara, şarkılara, beyaz perdeye ve şiirlere konu olan anka kuşu geçmiş dönemde diriliş, yeniden var oluş gibi anlamlar içermiştir. Efsaneye göre ankayı uzaktan aramak yanlıştır. Sabreden ve emek veren herkes inanışa göre kendi anka kuşunu yaratabilmektedir. Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi küllerinden doğan anka kuşu temelde kendi şansını yaratmaktır. Bunun için sabırlı olmak, çaba sarf etmek çok önemlidir.

ANKA KUŞU ANLAMI

Anka kuşu anlam olarak Farsça’dan gelmektedir. Araplara göre anka, İranlılara göre de simurg kuşudur. Türkçe’deki anlamı ise zümrüd-ü anka kuşudur. Kaf dağının tepesinde köşke benzeyen bir yuvada yaşadığına inanılır. Yassı burunlu ve yırtıcı görünümlüdür. Masallarda ve bazı sanatsal eserlerde anka kuşu sözleri karşınıza çıkabilir. Edebi eserlerde farklı anlamlarda da kullanıldığı bilinmektedir.

10 Adımda Youtube İzlenme Arttırma Yöntemleri

Youtube kanalınızda yayınladığınız videoların daha fazla izlenmesi sizin için daha fazla kazanç demektir. Küçük ipuçları ile youtube videolarınızın izlenmesini arttırabiliceğinizi biliyor musunuz? Peki videolarınızın arama sonuçlarında ön sıralarda çıkmasını sağlamak için hangi adımlar gerçekleştirilmelidir? Detaylar için yazımızı kaçırmayın…

Bu yazımızda herhangi bir program veya herhangi bir hileye başvurmadan youtube videolarınızın izlenmesini arttırmak için neler yapılması gerektiği konusunda detaylı bilgi vermeye çalışacağız.

Youtube kanalınıza video yükledikten bir süre sonra videonuz youtube arama sonuçlarında çıkmaya başlayacaktır. İzlenme sayısı arttıkça da arama sonuçlarında daha üstlerde çıkacaktır. Videonun ön sırada çıkması elbette ki daha çok izlenme ve daha fazla kazanç demektir.

Şimdi hep birlikte youtube video izlenme arttırma için gerekli adımları inceleyelim…

 

1- İlk bakışta ilgi çekecek video kapak resimleri hazırlayın

Bir ziyaretçi youtube’da arama yaptığında çıkan sonuçlar arasında ilk baktığı şeyler video kapak resimleri olacaktır. Bu nedenle videonuz için hazırladığınız kapak resmi video içeriğini tam anlamıyla anlatan ve ilgi çekici bir biçimde hazırlanmalıdır.  Yapılan araştırmalar insanların video izleme kararlarını ilk bir kaç saniyede verdiklerini ve bu süre içerisinde video kapak resminin çok fazla etkisi olduğu bilinmektedir.

Size yol gösterici olabilmesi açısından hazırladığınız video konusuyla ilgili youtube araması yaparak çıkan sonuçlar arasındaki ilk videoların kapaklarını inceleyerek fikir sahibi olabilirsiniz.

2- Kısa, öz ve ilginç video başlığı belirleyin

Ziyaretçiler video kapak resminden sonra video başlığına göz atacaktır. Bu nedenle video yüklerken yazacağımız başlık kısa ve öz ama video içeriğini tam anlamıyla ziyaretçilere anlatan bir cümle olmalıdır. Çok uzun cümleler ziyaretçiyi videonuzdan uzaklaştırabilir.

Video başlıklarında “en, inanılmaz, muhteşem” vb kelimeler geçmesi olumlu etki yapacaktır. Örneğin; “mobese trafik kazaları” başlığı yerine “mobeselere yansımış inanılması güç trafik kazaları” gibi bir başlık daha ilgi çekici olacaktır.

 

3-Videonuzu tam olarak anlatan bir video açıklaması ekleyin

Video açıklamasının youtube videolarının izlenme sayılarında önemli bir etkisi vardır. Çünkü video içeriğiyle alakalı olarak hazırlanmış detaylı bir açıklama yazısı, videolarınızın arama sonuçlarında önlerde çıkmasını sağlayacaktır. Video açıklaması içerisinde video başlığını yani anahtar kelimeleri içeren bir cümle olması olumlu katkı yapacaktır.

4-Videolarınızın önde olması için kaliteli etiket ekleyin

Video etiketleri sayesinde videonuz için bir çok arama terimini ekleyebilirsiniz. Etiketler video içeriğiyle alakalı olmalıdır. Etiket yazarken kendinizi ziyaretçilerin yerine koyarak hangi anahtar kelimelerin sizin videonuzu ifade ettiğini düşünmelisiniz.

5-Çeşitli dillerde video başlığını ve açıklamasını ekleyin

Bazen yabancı bir dilde bile olsa video izlediğimiz oluyor. Yaptığınız arama sonuçlarında anlamadığınız başlıktaki bir video pek ilginizi çekmeyecektir. Bu nedenle başka ülkede yaşayan youtube ziyaretçilerinin videolarınıza ulaşabilmesi için video başlığını ve video açıklamasını çeşitli dillere çevirerek ekleyin. Zira farklı ülkelerden yapılan aramalarda o ülkenin diline yapmış olduğunuz çeviri gösterilecek ve izlenme alabileceksiniz.

6-Çevrenizi harekete geçirin

Suya taş attığınızda oluşan ilk çember taşa en yakın olandır. Bu nedenle ilk olarak çevrenizdeki arkadaşlarınıza yaptığınız işten bahsederek kanalınıza abone olmasını sağlayın. Bu sayede arkadaşlarınızın arkadaşlarına ulaşarak kitlenizi genişletme şansı bulabilirsiniz. Unutmayın abone sayınız arttıkça kanalınız youtube gözünde daha değerli olmaya başlayacaktır.

7-Sosyal medyanın gücüne inanın

Youtube kanalınızla aynı isimde facebook, twitter, instagram ve diğer sosyal paylaşım platformlarından hesaplar açın. Youtube’a yüklediğiniz videoları bu hesaplarda paylaşın. Bu sayede videolarınız youtube dışı platformlarda da izlenmiş olacaktır. Arkadaşlarınızın bu hesapları takip etmelerini ve paylaştığınız videoları paylaşmalarını sağlayın.

 

8-Youtube kanalınıza her gün en az 1 video ekleyin

Youtube, ilgilenilen kanalları değerli görür. Bu nedenle her gün kanalınıza en az 1 video yükleyin. Hızlı büyüyen kanalların günde birden fazla video yüklediğini göz önünde bulundurun. Bu sayede hem izlenme hemde kazançlarınızı arttırabilirsiniz.

9-Ziyaretçilerinizin videoyu beğenmesini ve yorum yazmasını sağlayın

Video beğeni ve yorumları yani ziyaretçi etkileşimleri youtube gözünde değerlidir. Bu nedenle videonuzun başında veya sonunda ziyaretçilerinizi sıkmadan videonuzu beğenmesi ve yorum yazması konusunda teşvik edin. Ziyaretçi etkileşimi yüksek olan video ve kanallar her zaman bir adım önde olacaktır.

10- Youtube’da önde olmak için Youtube’u örnek alın

Videoyu yüklemeden önce hazırladığınız içerikle ilgili youtube araması yaparak önde çıkan videoların kapak resmini, video başlıklarını, açıklama yazılarını, etiketlerini inceleyin. Bu videoların bazı şeyleri youtube açısından olumlu yaptıklarını ve ilk sırada çıktıklarını göz önünde bulundurun. Bu noktaları tespit ederek kendi videonuza uygulayın.

 

Arkadaşlar bu yazımızda youtube videolarımızın izlenme sayılarını arttırmak için yapılması gerekenleri 10 madde altında incelemeye çalıştık.

Dünyanın en yararlı besini

Bilim insanları açıkladı....

Son yapılan araştırmalara göre bilim insanları dünyanın en besleyici ve yararlı besinini seçti. Hem sağlıklı hem de kilo vermenizi sağlayan bademin, günlük besin gereksinimlerinizi karşıladığı sonuçlandı. İşte bademin dünyanın en iyi besin olmasının 5 nedeni ve bademin mucizevi faydaları…

DÜNYANIN EN İYİ BESİNİ BADEM

Bilim insanlarının yakın bir zamanda yaptığı araştırmalar sonucunda dünyanın en iyi yiyeceklerini tanımladılar. Mümkün olduğunca en az sayıda yiyecekleri kullanarak ve günlük besin gereksinimlerini yüksek seviyede karşılayacak çeşitli yiyecekleri gruplandırdılar. Bunun sonucunda badem, en yüksek besin içeriği ve dünyanın en iyi besini seçildi. İşte bademin dünyanın en iyi besin olmasının beş nedeni…

KONSANTRE BİR BESİNDİR

Bir avuç badem 163 kaloridir ve içerisinde zeytinyağında bulunan sağlıklı doymamış yağlar vardır. 3.4 gramında omega 3’ler gibi çoklu doymamış yağ, 6 gram protein ve 3,5 gram lif bulunur. Bu bakımdan kalp sağlığı ve kolesterol ile birebir mücadele eden bir besin kaynağıdır.

ANTİOKSİDANLARLA DOLUDUR

Her bir bademin içerisinde fazla miktarda antioksidan bulunur, özellikle çiğ badem tüketmeniz vücudunuz için çok yararlıdır. Uzmanlar, çiğ badem tüketmenin günümüzde yaşadığımız fazla stresi azalttığı yönünde sonuçlara varmıştır. Antioksidanlar, vücudumuzda LDL (kötü) kolesterolün iltihaplanması gibi durumlarla mücadele ederler. Bademin bu konuda oldukça büyük rol oynadığı görülmüştür.

YÜKSEK MİKTARDA MAGNEZYUM İÇERİR

Bir avuç badem, günlük magnezyum ihtiyacınızın %20’sini karşılar. Özellikle magnezyum eksikliğini badem tüketerek kapatabilirsiniz.

KİLO KAYBI İÇİN MÜKEMMEL BİR BESİNDİR

Dünyanın en iyi besini olarak seçilen bademin, kilo vermeye de yardımcı olduğu gösterilmiştir. Her ne kadar yüksek kalorili ve yüksek yağlı bir besin olarak gözükse de oldukça doyurucudur. Özellikle işlenmiş karbonhidratların yerine badem tüketmeniz, size düşük kalori olarak dönecektir.

Arama Ağı Reklamları

Bir Google araması kadar yakın olun.

Kullanıcılar sunduğunuz ürün ve hizmetleri aradığında, Arama Ağı reklamlarınız Google arama sonuçlarının yanında gösterilir. Yalnızca kullanıcılar web sitenizi ziyaret etmek veya işletmenizi telefonla aramak için reklamı tıkladığında ödeme yaparsınız.

Arama Ağı Kampanyaları

1- Arama Ağı reklamınızı oluşturun.

İlk Arama Ağı reklamınızı birkaç dakika içinde oluşturabilirsiniz. İşe ürün veya hizmetlerinizi açıklayan bir reklam yazarak başlayın.

2- Anahtar kelimelerle müşterilerinizi bulun.

Ardından, potansiyel müşterilerin işletmenizi bulmak için Google’da arayabileceği anahtar kelimeleri seçin.

3- Arama Ağı reklamlarınızın bütçesini belirleyin.

Günlük bütçe belirleyin. Reklamınız yayınlanmaya hazır.

Kullanıcılar reklamınızı nasıl görüyor?

Bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlarda kullanıcıların Google’a yazdığı kelimeler anahtar kelimelerinizle eşleşirse reklamınız arama sonuçlarının üstünde görünebilir.
Yalnızca kullanıcılar web sitenize gitmek veya işletmenizi telefonla aramak için reklamı tıkladığında ödeme yaparsınız. Her gün milyonlarca arama yapılan Google’da, müşterilerinizin markanızı fark etmesini, sunduğunuz ürün veya hizmetleri değerlendirmesini ve işlem yapmasını sağlayabilirsiniz.

Ölçün, öğrenin ve büyüyün.

Reklamlarınız yayınlanmaya başladıktan sonra performanslarını görmek için raporlar alabilir ve dilediğiniz zaman ayarlamalar yapabilirsiniz. Ayrıca hangi reklamların daha iyi performans gösterdiğini görmek için farklı reklamlar oluşturabilirsiniz.

GELECEKTEKİ EN İYİ İŞ İÇİN KENDİNİZİ HAZIRLAYIN

Gelecekteki en iyi işlere sahip olmak için bugünden kendimize bilgi yatırımı yapmamız gerekiyor.

Hangi bölümden mezun olmuş olursanız olun ya da şu anda hangi sektörde çalışıyorsanız çalışın, eğer medya sektörüne ilginiz varsa, dijital çağa ayak uydurarak sınırlarınızın olmadığı bir kariyer istiyorsanız henüz geç değil. Siz de doğru eğitimlerle dijital medya ve pazarlama uzmanı olabilir, ister freelance ister bir ajansta çalışarak dinamik bir ortamda kariyerinizi şekillendirebilirsiniz.

Sıradan bir işte çalışarak çok yüksek kazançlara ulaşmamız mümkün değil.
Yönlendirmelerimizi takip edin bugün, yarın veya gelecekte çok iyi YENİ bir mesleğiniz olsun. Eğlenerek çalışın, eğlendikçe kazanın.

Aşağıdaki eğitim sertifika programlarına katılarak hemen başlayın.
Sertifikaları aldıktan sonra ister sertbest çalışın, ister bir yeni uzmanlıklarınızın doğrultusunda yeni bir işe başlayın. Hatta isterseniz her ikisini birden de yapabilirsiniz.

Kendi işinizin patronu olmanın zamanı gelmedi mi?

Kariyer Lideri size bu konuda hem mentorluk yapacak hemde sizi kendi ekibine dahil ederek kendinizi iyice geliştirmenizi, öğrendiklerinizi uygulama şansız verecek, aşağıda önerdiğimiz eğitimleri alarak hemen başlayın…

ALINMASI GEREKEN
ÖNEMLİ EĞİTİMLER VE SERTİFİKALAR

Facebook ve Instagram Reklamcılığı

SEO Eğitimi (Online Eğitim)

WordPress Eğitimi

Google Ads (Adwords) Eğitimi

Sosyal Medya Uzmanlığı Eğitimi Uzaktan Eğitim Programı

Dijital Pazarlama Uzmanlığı Uzaktan Eğitim Programı

Blog Yazarlığı Eğitimi Uzaktan Eğitim Programı

İçerik Editörlüğü Eğitimi

Fotoğrafçılık Eğitimi

 
Bu eğitimler sırası ile çifter çifter alınmalı, aynı anda 2 eğitime kayıt olabilirsiniz. 

Eğitimler 1 hafta sürüyor, Pazartesi – Cumartesi arası, pazar günü de sertifika sınavı yapılıyor.

Herşey online ve zamanını siz belirliyorsunuz, sonra 1 hafta sistem sizi dinlendiriyor ve 1 hafta sonra tekrar 2 eğitime girebiliyorsunuz.

Dijital dönüşüm başladı, tüm işyerleri dijital dönüşüm sürecinde bu eğitimleri alan kişilere ihtiyaç duyacak. Eğitimleri tamamlayın www.kariyerlideri.com sayfamızda hemen kullanmaya başlayarak kendinizi test edin ve geliştirin. Referansınızda hazır olsun.

Bu devirde reklamlar ile boğulmayacağınız bir site bulmak zor değil mi?

Herhangi bir haber arıyorsunuz, spor, eğitim, sağlık, vs… aradığınız içeriğin yanında bir sürü zorunlu reklama maruz kalıyor orjinal içerikten uzaklaşıyorsunuz. Biz reklam peşinde koşan siteler gibi değiliz ve olmayacağız. Büyük markalarda bile baktığınızda reklamdan geçilmiyor.

Alttarafı bir maçın skorunu öğreneyim diyoruz bazen ama ne mümkün aradığın bilgiye net bir şekilde ulaşmak. Önce reklam bombardımanı ile ekranımız kaplanacak sonra o reklamı kapatma mücadelesi vereceğiz ve sonra tam istediğimiz bilgiye ulaşacakken başka bir pop-up reklam ike karşı karşıya kalacağız. İnternet ortamını kirleten reklamlardan hepimiz çok sıkıldık.

Please Share:

Kariyer Lideri olarak sizlere reklamsız, sade, doğru bilgileri bulabileceğiniz bir web sitesi sunuyoruz.

Translate »