Present Tenses for the Future (I am doing / I do)

Present Continuous Tense (I am doing) ve Simple Present Tense (I do) bazı durumlarda gelecek zaman için kullanılır. Aşağıda bu iki zamanın hangi durumlarda gelecek zaman için kullanıbileceği ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

► Eğer daha önceden kesinlik kazanmış geleceğe dair planlardan bahsediliyorsa, present continuous tense kullanılır, present simple tense kullanılmaz.

•    A: What are you doing on Saturday evening? (Cumartesi gecesi ne yapıyorsun?)
     B: I am going to the theatre. (Tiyatroya gidiyorum.)

Yukarıdaki iki cümle doğrudur. Bu iki cümle, “What do you on Saturday evenings?” ve “I go to the theatre” şeklinde kurulursa yanlış olur.


•    A: What time is Julie arriving tomorrow? (Julie yarın saat kaçta geliyor?)
     B: At 10.30. I’m meeting her at the station. (10.30’da. Onunla istasyonda buluşacağız.)

•    I’m not working tomorrow, so we can go out somewhere. (Yarın çalışmıyorum. Biryerlere gidebiliriz.)

•    Michael isn’t playing football on Sunday. He’s hurt his leg. (Michael Pazar günkü maçta oynamıyor. Bacağını incitti.)

Gördüğünüz gibi yukarıda verilen cümlelerin Türkçe çevirilerinin kiminde, -yor eki, kiminde de -cek, -cak ekleri kullanılmıştır. Bu iki ek de Türkçe’de benzer anlamlara geldiği için birbirinin yerine kullanılabilir. Ayrıca bu örnekler için “going to future” tense de kullanılabilir. Ancak kesinlik kazanmış ve planlanmış düzenlemeler için present continuous tense‘in kullanımı daha yaygındır.► Vakit çizelgeleri ve programlı eylemlerden bahsederken, gelecek zaman için bile kullanılsa Simple Present Tense yapısı kullanılır. Sinema seansları, otobüs ve trenlerin kalkış ve varış saatleri ve derslerin başlangıç ve bitiş saatleri bu kapsam içine girer.

•    The train leaves Plymouth at 11.30 and arrives in London at 14.45. (Tren Plymouth’dan saat 11:30’da ayrılacak ve Londra’ya saat 14:45’te varacak.)

•    What time does the film begin? (Film saat kaçta başlıyor?)

•    It’s Wednesday tomorrow. (Yarın günlerden Çarşamba.)

► Eğer insanların işleri de bir vakit çizelgesiyle sabitlenmiş ve kesinleşmişse, Simple Present Tense kullanılabilir.

•    I slart my new job on Tuesday. (Salı günü yeni işime başlayacağım/başlıyorum.)

•    What time do you finish work tomorrow? (Yarın işten kaçta çıkacaksın?)

Fakat daha önce de belirtildiği gibi bu tip cümleler için Present Continuous Tense daha uygundur.

Aşağıdaki karşılaştırmalı örnekleri inceleyiniz.

•    What time are you leaving tomorrow? (Present Cont.)   •   What time does the train leave tomorrow? (Simple Present)

•    I’m going to the cinema this evening. (Present Cont.)    •   The film starts at 8.15 this evening. (Simple Present)

Translate »